ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2553

บันทึกโดย นางสาวนิลวรรณ กาเผือก

งานวันเด็ก--------งานปีใหม่

งานวันปีใหม่
-------จัดวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ร่วมจัดงานกับครูพี่เลี้ยงและนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/1
นำอาอาหารมารับประทานร่วมกัน
และตำส้มตำกินร่วมกันทั้งห้อง และมีการจับสลากในงานงานวันเด็ก
--------จัดวันที่ 9 มกราคม 2553
เตรียมงานหอของขวัญหอขนม
จัดเตรียมสถานที่
เตรียมของขญัวขึ้นบนเวทีเพื่อให้ผู้ปกครองจับของขวัญรางวัล
เสร็จงานเก็บสถานที่ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ